thanks for add


Ahad, 12 April 2009

BARISAN DI AKHIRAT

Marilah kita sama-sama renung-renungkan…fikir-fikir kan…..Adakah kita akan tergolong dlm golongan dibawah ? bertaubat lah sebelum terlambat pesanan untk diri saya sendiri dan saudara islam ku.12 barisan di AkhiratSuatu ketika, Muaz b. Jabal r.a mengadap RasulullahSAW dan bertanya: “Wahai Rasulullah, tolong huraikankepadaku mengenai firman Allah SWT: “Pada sangkakala ditiup,maka kamusekalian datang berbaris-baris” Surah An-Naba’:18Mendengar pertanyaan itu, baginda menangis dan basahpakaian dengan air mata. Lalu menjawab: “Wahai Muaz,engkau telah bertanyakan kepada aku, perkara yang amatbesar, bahawa umatku akan diiring, dikumpulkanberbaris-baris menjadi 12 barisan, masing-masingdengan pembawaan mereka sendiri….” Maka dinyatakanapakah 12 barisan tersebut :-Barisan PertamaDi iring dari kubur dengan tidak bertangan danberkaki. Keadaan mereka ini dijelaskan melalui satuseruan dari sisi Allah Yang Maha Pengasih: “Mereka ituadalah orang-orang yang sewaktu hidupnya menyakitihati jirannya, maka demikianlah balasannya dan tempatkembali mereka adalah neraka…”Barisan KeduaDiiring dari kubur berbentuk babi hutan. Datanglahsuara dari sisi Allah Yang Maha Pengasih: “Mereka ituadalah orang yang sewaktu hidupnya meringan-ringankansolat, maka inilah balasannya dan tempat kembalimereka adalah neraka…”Barisan KetigaMereka berbentuk keldai, sedangkan perut mereka penuhdengan ular dan kala jengking. “Mereka itu adalahorang yang enggan membayar zakat, maka inilahbalasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka…”Barisan KeempatDiiring dari kubur dengan keadaan darah seperti airpancutan keluar dari mulut mereka. “Mereka itu adalahorang yang berdusta di dalam jualbeli, maka inilahbalasannya dan tempat mereka adalah neraka…”Barisan KelimaDiiring dari kubur dengan bau busuk daripada bangkai.Ketika itu Allah SWT menurunkan angin sehingga baubusuk itu mengganggu ketenteraman di Padang Mahsyar.“Mereka itu adalah orang yang menyembunyikan perlakuanderhaka takut diketahui oleh manusia tetapi tidak pularasa takut kepada Allah SWT, maka inilah balasannyadan tempat kembali mereka adalah neraka…”Barisan KeenamDiiring dari kubur dengan keadaan kepala merekaterputus dari badan. “Mereka adalah orang yang menjadisaksi palsu, maka inilah balasannya dan tempat kembalimereka adalah neraka…”Barisan KetujuhDiiring dari kubur tanpa mempunyai lidah tetapi darimulut mereka mengalir keluar nanah dan darah. “Merekaitu adalah orang yang enggan memberi kesaksian di atas kebenaran, makainilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka…”Barisan KelapanDiiring dari kubur dalam keadaan terbalik dengankepala ke bawah dan kaki ke atas. “Mereka adalah orangyang berbuat zina, maka inilah balasannya dan tempatkembali mereka adalah neraka…”Barisan KesembilanDiiring dari kubur dengan berwajah hitam gelap danbermata biru sementara dalam diri mereka penuh denganapi gemuruh. “Mereka itu adalah orang yang makan hartaanak yatim dengan cara yang tidak sebenarnya, makainilah balasannya dan tempat kembali mereka adalahneraka…”Barisan KesepuluhDiiring dari kubur mereka dalam keadaan tubuh merekapenuh dengan penyakit sopak dan kusta. “Mereka adalahorang yang derhaka kepada orang tuanya, maka inilahbalasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka…”Barisan KesebelasDiiring dari kubur mereka dengan berkeadaan butamata-kepala, gigi mereka memanjang seperti tanduklembu jantan, bibir mereka melebar sampai ke dada danlidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut merekadan keluar beraneka kotoran. “Mereka adalah orang yangminum arak, maka inilah balasannya dan tempat kembalimereka adalah neraka…”Barisan Kedua BelasMereka diiring dari kubur dengan wajah yangbersinar-sinar laksana bulan purnama. Mereka melaluititian sirat seperti kilat. Maka,datanglah suara darisisi Allah Yang Maha Pengasih memaklumkan: “Merekaadalah orang yang beramal salih dan banyak berbuatbaik. Mereka menjauhi perbuatan derhaka, merekamemelihara solat lima waktu, ketika meninggal duniakeadaan mereka sudah bertaubat, maka inilah balasannyadan tempat kembali mereka adalah syurga, mendapatkeampunan, kasih sayang dan keredhaan Allah Yang Maha Pengasih…” Jikaengkau mahukan kemesraan dengan Allah, maka garanglah terhadap dirimusendiri. Jika engkau merasakan manisnya berhubung dengan Allah, tahulahengkau betapa peritnya berpisah denganNya…..Wallahua’alam.

0 ulasan: